BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
- Team thực hiện chuyên nghiệp
- Thuyết trình ý nghĩa Logo
- Cẩm nang sử dụng Logo
- File logo ở tất cả các định dạng
- Danh thiếp
- Tiêu đề thư khổ dọc
- Tiêu đề thư khổ ngang
- Phong bì thư khổ nhỏ
- Phong bì thư khổ lớn
- File folder
- Giao diện website chuyên nghiệp
- Bộ quản trị website thông minh
- Backup 3 năm giữ an toàn website 24/7
- Tư vấn lập kế hoạch content marketing
Đăng ký
GÓI ENTRY
2.000.000
 
 
 
  
XEM CHI TIẾT
- Team thực hiện chuyên nghiệp
 
- Thuyết trình ý nghĩa Logo
 
- Cẩm nang sử dụng Logo
 
- File logo ở tất cả các định dạng
  
- Danh thiếp
- Tiêu đề thư khổ dọc
- Tiêu đề thư khổ ngang
- Phong bì thư khổ nhỏ
- Phong bì thư khổ lớn
- File folder
- Giao diện website chuyên nghiệp
- Bộ quản trị website thông minh
- Backup 3 năm giữ an toàn website 24/7
- Tư vấn lập kế hoạch content marketing
Đăng ký
Đăng Ký
GÓI BUSINESS (Phổ biến)
7.900.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XEM CHI TIẾT
- Team thực hiện chuyên nghiệp
 
- Thuyết trình ý nghĩa Logo
 
- Cẩm nang sử dụng Logo
 
- File logo ở tất cả các định dạng
 
- Danh thiếp
 
- Tiêu đề thư khổ dọc
 
- Tiêu đề thư khổ ngang
 
- Phong bì thư khổ nhỏ
 
- Phong bì thư khổ lớn
 
- File folder
 
- Giao diện website chuyên nghiệp
- Bộ quản trị website thông minh
- Backup 3 năm giữ an toàn website 24/7
- Tư vấn lập kế hoạch content marketing
Đăng ký
Đăng Ký
GÓI STARTUP
15.900.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XEM CHI TIẾT
- Team thực hiện chuyên nghiệp
 
- Thuyết trình ý nghĩa Logo
 
- Cẩm nang sử dụng Logo
 
- File logo ở tất cả các định dạng
 
- Danh thiếp
 
- Tiêu đề thư khổ dọc
 
- Tiêu đề thư khổ ngang
 
- Phong bì thư khổ nhỏ
 
- Phong bì thư khổ lớn
 
- File folder
 
- Giao diện website chuyên nghiệp
 
- Bộ quản trị website thông minh
 
- Backup 3 năm giữ an toàn website 24/7
 
- Tư vấn lập kế hoạch content marketing
 
Đăng ký
Đăng Ký