BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Đội nhóm chuyên nghiệp
Thiết kế logo
Cẩm nang sử dụng Logo
File logo ở tất cả định dạng
Thuyết trình ý nghĩa Logo
Nhận diện văn phòng
Bút
Danh thiếp
Folder
ID card
Phong bì thư khổ lớn
Phong bì thư khổ nhỏ
Sổ tay
Template Power Point
Tiêu đề thư khổ dọc
Tiêu đề thư khổ ngang
Thiết kế website
Giao diện chuyên nghiệp
Quản trị web thông minh
Hosting
Tên miền
Backup 3 năm giữ an toàn website 24/7
Bảo hành
Ấn phẩm
Brochure
Catalogue
Profile công ty
Tư vấn lập kế hoạch Content Marketing
Đăng ký
GÓI LOGO
2.000.000
 
 
 
  
 
XEM CHI TIẾT
Đội nhóm chuyên nghiệp
 
Thiết kế logo
 
Cẩm nang sử dụng Logo
 
File logo ở tất cả định dạng
  
Thuyết trình ý nghĩa Logo
 
Nhận diện văn phòng
Bút
Danh thiếp
Folder
ID card
Phong bì thư khổ lớn
Phong bì thư khổ nhỏ
Sổ tay
Template Power Point
Tiêu đề thư khổ dọc
Tiêu đề thư khổ ngang
Thiết kế website
Giao diện chuyên nghiệp
Quản trị web thông minh
Hosting
Tên miền
Backup 3 năm giữ an toàn website 24/7
Bảo hành
Ấn phẩm
Brochure
Catalogue
Profile công ty
Tư vấn lập kế hoạch Content Marketing
Đăng ký
Đăng Ký
GÓI BUSINESS
7.900.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XEM CHI TIẾT
Đội nhóm chuyên nghiệp
 
Thiết kế logo
 
Cẩm nang sử dụng Logo
 
File logo ở tất cả định dạng
 
Thuyết trình ý nghĩa Logo
 
Nhận diện văn phòng
 
Bút
 
Danh thiếp
 
Folder
 
ID card
 
Phong bì thư khổ lớn
 
Phong bì thư khổ nhỏ
 
Sổ tay
 
Template Power Point
 
Tiêu đề thư khổ dọc
 
Tiêu đề thư khổ ngang
 
Thiết kế website
Giao diện chuyên nghiệp
Quản trị web thông minh
Hosting
Tên miền
Backup 3 năm giữ an toàn website 24/7
Bảo hành
Ấn phẩm
Brochure
Catalogue
Profile công ty
Tư vấn lập kế hoạch Content Marketing
Đăng ký
Đăng Ký
GÓI CONNECTION
15.900.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XEM CHI TIẾT
Đội nhóm chuyên nghiệp
 
Thiết kế logo
 
Cẩm nang sử dụng Logo
 
File logo ở tất cả định dạng
 
Thuyết trình ý nghĩa Logo
 
Nhận diện văn phòng
 
Bút
 
Danh thiếp
 
Folder
 
ID card
 
Phong bì thư khổ lớn
 
Phong bì thư khổ nhỏ
 
Sổ tay
 
Template Power Point
 
Tiêu đề thư khổ dọc
 
Tiêu đề thư khổ ngang
 
Thiết kế website
 
Giao diện chuyên nghiệp
 
Quản trị web thông minh
 
Hosting
 
Tên miền
 
Backup 3 năm giữ an toàn website 24/7
 
Bảo hành
 
Ấn phẩm
Brochure
Catalogue
Profile công ty
Tư vấn lập kế hoạch Content Marketing
 
Đăng ký
Đăng Ký
GÓI ALL IN ONE
20.000.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XEM CHI TIẾT
Đội nhóm chuyên nghiệp
 
Thiết kế logo
 
Cẩm nang sử dụng Logo
 
File logo ở tất cả định dạng
 
Thuyết trình ý nghĩa Logo
 
Nhận diện văn phòng
 
Bút
 
Danh thiếp
 
Folder
 
ID card
 
Phong bì thư khổ lớn
 
Phong bì thư khổ nhỏ
 
Sổ tay
 
Template Power Point
 
Tiêu đề thư khổ dọc
 
Tiêu đề thư khổ ngang
 
Thiết kế website
 
Giao diện chuyên nghiệp
 
Quản trị web thông minh
 
Hosting
 
Tên miền
 
Backup 3 năm giữ an toàn website 24/7
 
Bảo hành
 
Ấn phẩm
 
Brochure
 
Catalogue
 
Profile công ty
 
Tư vấn lập kế hoạch Content Marketing
 
Đăng ký
Đăng Ký